top of page

Дигитален дизайн на усмивката

smiledesign
ezgif-3-f5b67f53b4.gif
Untitled-1.png
FASETI 11.jpg

КАКВО Е ДИГИТАЛЕН ДИЗАЙН НА УСМИВКАТА?

 Дигиталният дизайн на усмивката е иновативен начин, чрез който планираме как би изглеждала усмивката ти спрямо естетичните параметри в дигитален формат (чрез снимки и видео), което ни дава възможност за по-добра комуникация и по-добри и точни резултати. В екип със зъботехника ни, ще използваме различни софтуери и 3д принтери както и най- добрите материали, за да превърнем дигиталното в реалност.

ПОДХОДЯЩ ПАЦИЕНТ ЛИ СЪМ ЗА ДИГИТАЛЕН ДИЗАЙН?

 Може би си подходящ пациент за дигитален дизайн ако имаш някое от следните оплаквания:

  • малки дефекти и отчупвания на зъбите

  • изтриване на зъбите

  • разстояния между зъбите

  • струпвания на зъби

  • неестетични изграждания и коронки

  • потъмнявания на зъби

  • твърде голямо разкритие на венците при усмивка
     

ЗАЩО ДИГИТАЛЕН ДИЗАЙН НА УСМИВКАТА?

 Щом става дума за зъби, хората в днешно време имат по-високи естетични изисквания отколкото преди. Това е разбираемо, защото хубавата усмивка те кара да се чувстваш по- добре за себе си. Не е изненадващо, че изискванията за естетичната стоматология се повишават последните години. Много хора са незадоволени от зъбите си и не са запознати с наличните възможности да ги подобрят. Или не са готови да започнат естетично лечение, защото не са сигурни в крайния резултат. Чрез дигиталния дизайн може да видиш предварително усмивката си, без да преминаваш през каквито и да било процедури.

КАКВИ СА СТЪПКИТЕ КЪМ НОВАТА УСМИВКА?

Първа стъпка- Фотосесия и вземане на отпечатъци

 В първото ти посещение ще преминеш през цялостен преглед, фотосесия на зъбите и лицето и вземане на отпечатъци от челюстите ти, а освен това ще обсъдим обстойно и твоите желания за бъдещата ти усмивка.

Втора стъпка- Дигитален Дизайн на Усмивката

 С помощта на специализиран софтуер, ние анализираме лицето ти, взимайки предвид пропорциите на зъбите, венците, устните, лицето и усмивката. Чрез тази информация изработваме дигиталния дизайн на усмивката, който можем да ти покажем без да правим никакви процедури. Когато изберем желания дизайн, обсъждаме и възможните начини за постигането му. Ще получиш лечебен план, който обяснява всички необходими процедури, за да постигнем желания резултат и колко време ще отнемат, както и стойността на лечението.

Трета стъпка- 3Д прототип и тест на усмивката в устата

 Използвайки дигитален дизайн, заедно със зъботехника изработваме дигитален прототип, който принтираме на специален 3D принтер. След това е ред на т. нар. Mock Up. Чрез него пренасяме дизайна в устата ти. Това е тестът, чрез който ти ще видиш и усетиш новата си усмивка, която сме планирали за теб.

Четвърта стъпка- Приготвяне на зъбите за новата усмивка

 След като изберем окончателните форма, размера и цвета, подчертаващи красотата на твоята усмивка, е време да приготвим и зъбите за окончателните възстановявания. Когато използваме дизайн на усмивката можем да сме максимално щадящи към твоите зъби като изпиляваме 0.1-0.6мм., а в голяма част от случаите може да не се наложи никакво изпиляване. Правилната обработка на зъбите е важна част от процеса, за да сме сигурни, че възстановяванията, които ще поставим ще паснат точно върху зъбите ти.

Пета стъпка- Новата ти усмивка

 Възстановяванията ти ще са изработени, така че да пресъздадат планираното, а за целта, заедно със зъботехника, ще използваме най- добрите и качествени материали и машини на пазара както и най-новите технологии. В тази последна стъпка ти получаваш своята нова усмивка след като изпробваме и залепим новите изграждания за твоите зъби. А след това? Вече имаш усмивката, за която винаги си мечтал!

Ако и ти искаш да подобрим усмивката ти...

bottom of page