top of page

Коронки и мостове

metalokeramika.jpg
metalkeramichni.png
korona.jpg
most.jpeg

КОГА СЕ НАЛАГА ПОСТАВЯНЕ НА КОРОНКА?

 Когато зъбът е силно разрушен (най-често в следствие на кариес, травма, изтриване), ако може да се запази, той се възстановява с протeтична конструкция, наречена коронка. Тя обхваща зъба от всички страни и предпазва останалите здрави зъбни тъкани от счупване и кариес.

 

КОГА СЕ НАЛАГА ПОСТАВЯНЕ НА МОСТ?
 

Функцията на липсващ зъб в съзъбието, освен с имплант, може да се възстанови с мостова конструкция..
 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОРОНКИТЕ?
 

 Зъбните коронки са обвивни, неснемаеми конструкции, които се поставят с цел укрепване на зъба при определени показания. Ако даден зъб е силно разрушен, той се подготвя и изпилява във вид на зъбно пънче. То е основата, към която се циментира готовата зъбна коронка. Изработваме зъбната коронка с прецизност и точност, така че тя да възстанови естествения вид, цвят на зъба, неговата здравина, издръжливост и участието му в нормалната дъвкателна функция.
 

ЗАЩО Е НУЖНО ДА СЕ ПОСТАВЯ КОРОНКА?
 

 Коронката укрепва зъба, прави го отново устойчив на дъвкателното натоварване, предпазва го от по-нататъшно счупване по време на дъвкателна функция, а също и от развитие на кариес.

Тя възвръща формата и функцията, както на зъба, така и на цялото съзъбие.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗЪБНИЯТ МОСТ?
 

 Необходимо е липсващите зъби да бъдат възстановени с имплант или мостова конструкция.

Мостът представлява цяла, неподвижна, неснемаема протезна конструкция, която възстановява липсата на 1 или повече зъби. Представлява цяла конструкция от няколко коронки (3 или повече), свързани помежду си. Някои от коронките в моста са фиксирани към зъби, изпилени във вид на зъбно пънче. Други от тях възстановяват коронките на липсващите зъби.
 

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОСТАВИ ИМПЛАНТ ИЛИ МОСТ ПРИ ЗАГУБА НА ЗЪБ?
 

 Липсата на зъб води до негативни последствия в цялата уста. Дъвкателната функция се затруднява и започва да се задържа храна на празното място. Това застрашава съседните зъби, както от развитие на кариес, така и от пародонтит. Костта на липсващото място започва да се топи (резорбира), тъй като остава нефункционална. Започва придвижване на съседните и отсрещните зъби към празното място (феномен на Годон). Възможно е бузите, езика или устните да се нараняват по време на дъвчене от мигриралите зъби. Налице е дисбаланс в горна и долна челюст.
 

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ СЕ ИЗРАБОТВАТ КОРОНКИТЕ И МОСТОВЕТЕ?

 
Според материала,от който се изработват, коронките и мостовете могат да бъдат: металокерамични, циркониеви и керамични.
 

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА КОРОНКИ И МОСТОВЕ?

 

 Преди всичко провеждаме обстоен преглед, обсъждаме възможните варианти за лечение и при необходимост се назначават допълнителни изследвания и рентгенографии..

Ако всичко е наред можем да започнем с изпиляване на зъба във вид на зъбно пънче, към което в последствие ще се фиксира протезната корона. Изпиляването за циркониева/ керамична коронка е минимално, в сравнение с изпиляването за коронки от друг материал напр. металокерамични.

 Предварително може да се наложи почистване на кариес, ако има наличен, премахване на стари, дефектни пломби, кореново лечение или релечение, при необходимост. Коронката може да се постави, както при живи зъби, така и при зъби с лекувани канали.

 Когато е готово, сканираме изпиленото зъбно пънче и поставяме временна корона до следващото посещение.

 При следващото посещение след като свалим временната корона, проверяваме за несъответствия вече готовата постоянна корона. Щом се адаптира добре, циркониевата/ керамичната коронка се циментира към зъбното пънче.

 При металокерамичните коронки в този етап проверката се прави само с метално кепе. След това то се връща в зъботехническата лаборатория за добавяне на керамичната глазура. Затова при металокерамичните коронки е необходимо още едно допълнително посещение.

 В края на посещението даваме инструкции за правилна орална хигиена и поддръжка.

Ако и ти искаш да подобрим усмивката ти...

bottom of page